Els integrants d’Amat & Vidal-Quadras tenim un compromís ètic amb nosaltres mateixos, amb els nostres clients i amb la societat.

Afirmem el paper de col·laborador de la justícia de l’advocat i, en aquest sentit, renunciem a la utilització de qualssevol mitjans i a la persecució de qualssevol objectius que estiguin renyits amb aquesta afirmació.

Apostem decididament pel perfeccionament i desenvolupament personal de cadascun dels integrants del despatx, que serà sempre considerat en funció de les seves circumstàncies personals i familiars amb el compromís de que l’activitat professional repercuteixi favorablement en la socieat.

Ens comprometem a assessorar i defensar els interessos del client per tots els mitjans legítims i sempre amb ple respecte i promoció dels drets humas, laborals, mediambientals, del consumidor i de la salut.

En la proporció assumible en un despatx professional, dediquem, a més, temps i competència professional a assumpes no retribuïts en defensa de las causes que considerem justes respecte de persones físiques o jurídiques que no disposin de mitjans econòmics suficients.

rsc1