En compliment amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent a la pàgina “www.avqadvocats.com” o la remissió d’un correu electrònic, així com prémer el “clic” de “acceptar” o “enviar” respectivament, implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a AMAT I VIDAL-QUADRAS al tractament informàtic de les dades personals que ens faciliti.

Les dades de l’usuari s’emmagatzemaran en un fitxer automatitzat propietat d’AMAT I VIDAL-QUADRAS i seran utilitzades per a la gestió de les seves observacions i/o sol·licituds, per donar-los resposta, si escau, així com per mantenir-li informat dels serveis i novetats jurídiques que s’estimi que puguin ser del seu interès i que es posin a la disposició dels nostres clients, usuaris de la pàgina i/o del públic en general, per mitjans tradicionals o per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent.

AMAT I VIDAL-QUADRAS es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades, així com manifesta complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.

AMAT I VIDAL-QUADRAS presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon a l’usuari l’actualització de les seves pròpies dades, no sent responsable AMAT I VIDAL-QUADRAS de la seva exactitud si l’usuari no comunica, prèviament qualsevol canvi dels mateixos (per exemple canvi d’adreça de correu electrònic).

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, així com revocar el consentiment prestat en virtut de la present autorització dirigint l’oportuna sol·licitud a l’adreça d’aquest despatx professional.