El nostre departament de dret civil i processal cobreix controvèrsies de qualsevol índole en qualsevol fase, està especialitzat en assumptes d’especial complexitat jurídica i ja sigui en interès d’una de les parts o en decisions en assumptes en que s’operi com a àrbitre designat.

Principals matèries cobertes per aquest departament:

  • Processal civil i mercantil
  • Concursal
  • Penal econòmic i delictes societaris
  • Immobiliari
  • Contractes
  • Successions
  • Dret del consum i class actions
  • Arbitratge nacional i internacional