El nostre departament de dret societari i mercantil proporciona un servei multidisciplinari i dinàmic en matèries d’assessoria jurídica de l’empresa, compte amb una àmplia experiència en inversions nacionals i internacionals, mercat de valors, secretaries de societats cotitzades i no cotitzades, empreses en sectors regulats sortides a borsa i contractació.

Principals matèries cobertes per aquest departament:

  • Adquisicions i reestructuracions corporatives
  • Bancari i financer
  • Energia
  • Contractació mercantil
  • Societari
  • Govern corporatiu
  • Fundacions i d’altres entitats sense ànim de lucre
  • Protecció de dades