El nostre departament de dret tributari cobreix tant l’assessorament transaccional com recurrent en l’àmbit de la fiscalitat nacional i internacional, impostos directes i indirectes i tant per persones jurídiques com per persones físiques. Compte amb una gran especialització en fiscalitat internacional i planificació fiscal en assumptes complexes.

Principals matèries cobertes per aquest departament:

  • Planificació fiscal nacional i internacional
  • Sistemes de retribució fiscalment eficient
  • Preus de transferència
  • Reorganitzacions corporatives
  • Fiscalitat immobiliària
  • Fiscalitat financera
  • Private equity and venture capital
  • Grans patrimonis i planificacions successòries
  • Tributari contenciós
  • Inspeccions tributàries