El nostre departament de dret de la propietat industrial i intel·lectual assessora tant en l’àmbit contractual com en la fase pre-contenciosa, contenciosa, en tot tipus de drets d’exclusiva.

Principals matèries cobertes per aquest departament:

  • Dret de propietat industrial i de la competència
  • Protecció del know-how
  • Llicències d’intangibles i transferència de tecnologia
  • Dret farmacèutic
  • Dret de la competència i competència deslleial
  • Signes distintius, marques, dissenys industrials i noms comercials
  • Due diligence process