BCN +34 93 321 10 53 - 

MAD +34 91 781 09 49

Serveis

El nostre objectiu és donar cobertura a l’interès del client en totes les dimensions jurídiques implicades d’una forma transversal, atenent a la naturalesa essencial de l’interès a protegir.
Des d’aquest paradigma classifiquem la realitat en les següents categories:

Empresa

Societats i altres formes de personalitat i associació humana, la seva capacitat i actuació en la vida jurídica.

Negocis jurídics i contractes

Relacions jurídiques entre persones de qualsevol contingut i àrea d’activitat, generades des de la voluntat.

Patrimoni i Real Estate

Titularitat, administració i altres facultats sobre qualsevol tipus de valor o bé.

Life Sciences

Activitats relacionades amb el desenvolupament i explotació comercial de productes i serveis en l’àmbit de la salut humana i animal.

Competència publicitat i propietat industrial i intel·lectual

Relacions definides legalment des del fet o pel fet de la concurrència en l’intercanvi de bens o serveis en el mercat.

Compliance i protecció de dades

Exoneració o limitació de conseqüències en societats i altres estructures d’empresa o associació de persones.

Impostos i tributs

Assessorament a empreses i particulars en matèria de tributació directe, indirecte i internacional. Assistència i gestió en procediments tributaris.

Crisis i conflictes

Situacions i posicions jurídiques individuals o corporatives en dificultat. Resolució de controvèrsies jurídiques en tribunals i fora d’ells.

Danys i responsabilitat

Lesions personals o materials i les seves conseqüències jurídiques compensatòries i sancionadores.

Innovació i tecnologia

Activitats que impliquen transformació i progrés relacionades amb l’aplicació de la innovació i tecnologies en la indústria i economia.

Persona

Persona individual.

Treball i ocupació

Les relacions entre persones en qualsevol estructura o organització.